Trainingen

Duurzame training in natuurlijk empowerment

Er zijn in ieder van ons dieperliggende, essentiële drijfveren

die ons leiden in ons leven.

Deze krachten creëren dynamieken en energieën die ons

voortstuwen. Het is de kunst om dit met bewustzijn en ware

harmonie te doen. Hiervoor is het noodzakelijk te ontdekken

en ervaren hoe het wezenlijk werkt.

Dit geldt ook voor bedrijven en organisaties.

De energieën en dynamieken mogen dan wel niet zichtbaar

of tastbaar zijn, ze zijn er wel degelijk en hebben een

groots effect op het geheel.

Steeds meer mensen en organisaties beginnen zich dit te

realiseren en zoeken naar het optimaliseren en harmoniseren ervan.

De training die eind september van start gaat zal een leer- en

ontwikkelingstraject zijn van bewustwording hoe dit te

bewerkstelligen en implementeren.

De optimalisering begint bij uzelf, door eerst bewust te worden hoe

zelf te optimaliseren kunt u hierin gaan groeien en veranderen en

daarmee daadwerkelijk anderen ook inspireren en motiveren om

te optimaliseren in natuurlijk empowerment.

Deze training is voor trainers, coaches en leidinggevenden en

omvat 16 middagen verspreid over 9 maanden. Laat u niet

afleiden door de duur want wilt u werkelijk zichtbaar resultaat

dan weet u inmiddels vast dat dat commitment en tijd vergt.

Het vraagt moed en vertrouwen om hierin te stappen want

we zullen ons buiten gebaande paden begeven. Maar zoals

Einstein al gezegd heeft, pas als we buiten onze “box”

stappen kunnen we werkelijke verandering verkrijgen!

De training wordt gegeven op een inspirerende plek in Vaassen, vlakbij Apeldoorn.

Bent u geïnteresseerd geraakt dan kunt u contact opnemen met Wim-Jan Bouman

via info@livingcircle.nl